A földi szúnyoggyérítést légi követi

A tavaszi, rendkívül csapadékos időjárásnak köszönhetően a lakosság számára szinte elviselhetetlen mértékben megnövekedett a szúnyogok száma Sajószentpéteren is. Tekintettel arra, hogy szúnyoggyérítésre központilag csak földi kijuttatással kerül majd sor, ezért a hatékonyabb szúnyoggyérítés érdekében szükségesnek tartom a légi úton történő, kémiai szúnyoggyérítés elvégzését is. Ennek érdekében 2021. június 24-én a képviselő-testület elé terjesztem javaslatomat, melyre 1 370 000 Ft forrás biztosítását kérem a testülettől, a kommunális adóbevétel terhére. A kémiai szúnyoggyérítés tervezett időpontja: 2021. június 28-a. Természetesen ez az időjárás és egyéb tényezők függvényében változhat.

Sajószentpéter, 2021. június 21.

Dr. Faragó Péter
polgármester