Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére.

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Illetmény:
– a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 161 000 Ft/hó munkabér,
– a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300 Ft/hó alapilletmény,
Egyéb pótlékok:
a) az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5796 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,
b) éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,
c) készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,
– teljesítményjuttatás – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos mértékben (a 2016. évben a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg bruttó 140 000 Ft),
– a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.
Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

Illetményen kívüli juttatások:
– cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
– lakhatási támogatás:
a) lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,
b) lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,
c) szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,
– természetbeni ellátások (a Rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),
– évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),
– munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),
– egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),
– belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,
– kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,
– támogatások:
a) üdülési támogatás,
b) családalapítási támogatás,
c) illetményelőleg,
d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,
– szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,
– egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),
– folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),
– rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,
– hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

Munkavégzés helye: a sikeres záróvizsgát követően a Készenléti Rendőrség budapesti, orosházi, szegedi, kiskunhalasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi, győri székhelyű osztályainál.

Felvételi követelmények:
– betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– állandó belföldi lakóhely,
– érettségi bizonyítvány,
– büntetlen előélet,
– fizikai alkalmasság,
– pszichológiai alkalmasság,
– egészségügyi alkalmasság,
– pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
– kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.
Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– gépjárművezetői engedély megléte,
– angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,
– harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények.

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A képzések a jelentkezők létszámától függően folyamatosan indulnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
‒ a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
‒ a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),
‒ a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
‒ az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a Rendőrség www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.

A pályázatot elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá „Határvadász”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80/203-983 ingyenesen hívható telefonszámon munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között, valamint elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és a Rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és Twitter (www.twitter.com/police_HU) oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-4548 telefonszámokon kérhető.

A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A szükséges dokumentumok:

Pályázati felhívás

Jelentkezési lap

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Háziorvosi igazolások

Alkalmassági kérdőív

Fizikai feladatok

Egészségügyi kizáró okok

Pszichikai kizáró okok

 

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

  • Központi Segélyhívó: 112
  • Rendőrség: 107
    Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
  • Mentők: 104
  • Tűzoltók: 105
  • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör