BMH Nonprofit KFT Felhívása!

A jelenlegi időjárási helyzet kapcsán kérjük a lakosságot, hogy fokozott figyelmet fordítsanak ingatlanaik előtt a hó- és jégmentesítés elvégzésére.
A közszolgáltató és a Társulások között kötött közszolgáltatási szerződés 1.22. pontja szerint:

„ A Közszolgáltató alkalmazottai az edényzetet nem kötelesek kiüríteni, … amennyiben a  gyűjtőedényzet bármilyen okból megközelíthetetlen. „

Együttműködésüket köszönjük.