Boldog születésnapot, Sajószentpéter!

Kulturális hírek

Sajószentpéter tanácselnöke, dr. Péter András az 1989. március 1-én megtartott ünnepi tanácsülésen vehette át a nagyközség várossá nyilvánításáról szóló okiratot. Ezzel az évszázadokkal korábbi mezőváros valójában visszanyerte a történelem viharaiban egykor elveszített rangját. A harminc évvel ezelőtti eseményekre, valamint az azóta megtett útra emlékeztek 2019. március 1-én, pénteken, 16 órától egy gálaműsorral a művelődési és sportközpontban a városalapítók és mai utódaik, valamint a meghívott vendégek.

A Himnusz elhangzása után a vendéglátó Sajószentpéter polgármestere dr. Faragó Péter üdvözlő beszédében kiemelte, hogy közösen „milyen jövőt álmodunk városunknak? Egy olyan települését, amely folyamatosan fejlődik és olyan várossá válik, amely őrzi kulturális örökségét, természeti kincseit, ahol az ott élők azt nézik, ami összeköt, nem pedig azt, ami szétválaszt, amit a rend és a biztonság jellemez. Nekünk, a városépítők utódainak is ez a feladatunk, hogy Sajószentpéter ne csak a múlt, a jelen, hanem a jövő városa is legyen.”

Majd köszöntötte a meghívott vendégeket, az egykori tanácstagokat, a díszpolgárokat, a jelenlegi, és az elmúlt harminc év képviselőtestületeinek tagjait, a város lakóit, ezután megnyitotta az ünnepi képviselő-testületi ülést.

Őt követően Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője fejezte ki örömét, hogy most velünk ünnepelhet, a hétköznapokban pedig közreműködhet abban a fejlődési folyamatban, amelynek minden egyes állomása közelebb visz egy élhető, modern város létrehozásához. A szerző Császár Zoltán és a diákkórus által előadott városdal sorai azt bizonyítják számára, hogy az itt élő emberek megérdemlik, hogy egy állandóan fejlődő város polgárai legyenek. Reményét fejezte ki, hogy a város és egyben a térség egyik legégetőbb problémájának megoldása, a 26-os számú főút elkerülő szakaszának megépítése is heteken belül pozitív kormányzati elbírálásban részesül. A város ehhez, és minden fejlesztési elképzeléséhez a jövőben is számíthat támogatására és segítségére.

Majd Sajószentpéter személyes jó barátja (és monográfiája egyik kötetének társszerzője), és elkötelezett lokálpatrióta dr. Horváth Zita, az EMI felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára rövid ünnepi beszédében kiemelte, hogy harminc évvel ezelőtt Sajószentpéter valójában csak visszakapta a történelem során hosszú időn át viselt rangját. Nem ajándékot kaptak, hanem a vezetői és a lakosai sokat tettek érte, hogy a várossá válás minden szigorú feltételét teljesítsék. Akinek ilyen múltja van, az megérdemli, hogy a jövője is szép legyen. Ehhez kívánt a város és a korábbi munkahelye (Miskolci Egyetem) ismert köszönésével „Jó szerencsét!”

Ezután a város fejlődésének előmozdításáért emléklapokat és ajándékot vehetett át dr. Péter András egykori tanácselnök, dr. Szemán Ilona, dr. Bakonyi Judit, Kádas Imre, Heiszman István, Gyenge Gyula, Kalász László, Heidrich László, Paszternák Istvánné, és Székelyné Drahos Mária.

A képviselő-testület ugyancsak emléklappal köszönte meg Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnek, Török Dezső megyei közgyűlési elnöknek, Demeter Ervin kormánymegbízottnak, Samu István korábbi, és dr. Faragó Péter jelenlegi polgármesternek a város fejlődéséért végzett munkáját.

A várossá válás évében született, így idén szintén 30. születésnapjukat ünneplő fiatalokhoz korábban emléklapokat juttattak el a város jelenlegi vezetői.

A születésnapi ünnepi gálaműsorban a Sajó TV által készített hat kisfilm segítségével nyomon követhettük azokat a területeket, amelyek alapvetően meghatározzák a városról alkotott képet, és azokat a feltételeket, amelyek a polgárok életminőségét alapvetően befolyásolják. A filmekben helyi közigazgatás, egészségügy, oktatás, a sport-és kultúra, szociális gondoskodás és civil élet meghatározó alakjainak visszaemlékezései rajzolták meg az elmúlt harminc (de inkább ötven) év fejlődésének ívét kezdetektől napjainkig. Egy kicsit a jövőbe is nézve, hiszen a ma fejlesztései gyermekeink, unokáink, egyben a város jövőjének zálogai.

A gálát színvonalas kulturális műsor-elemek kötötték egybe születésnapi csokorrá, ezekben a helyi értékeket képviselve fellépett a Gyöngyszem Mazsorett Csoport, a Freedance-2008 Társastánc Sportegyesület és a Sólyom Dániel – Zuzana Siminska páros, a Kossuth Általános Iskola kórusa, Bodnár Angéla zenetanár (Wilhelm Popp: „Üdvözlet Magyarországról” című fuvoladarabjával), vagy Szász Kitti a freestyle football négyszeres világbajnoka is. Mellettük nagy taps fogadta a Miskolci Nemzeti Színház művészeit, Harsányi Attilát (Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című költeményével), és Varga Andreát („Mert ő küld száz csodát” című film-betétdallal). A legnagyobb sikert az est csúcspontjaként fellépő patinás Duna Művészegyüttes színpad-és szívdobogtató fergeteges néptáncbemutatója aratta, amelyhez az önálló koncerteket is adó, autentikus népzenét játszó Göncöl zenekar szolgált talpalávalóval.

A műsor végeztével a vendégek a sportcsarnokban egy zenés ünnepi vacsorán pezsgővel (hozzá Török Dezső mondott pohárköszöntőt), és tortával (amit dr. Faragó Péter szelt meg) is köszöntötték a harminc éves várost:

Boldog születésnapot, Sajószentpéter!

Kiss Barnabás

fotógaléria megtekintése