Életutak

Kulturális hírek

A négy napig tartó, a sorban már tizenegyedik Sajószentpéteri Városnapok rendezvénysorozat a hagyományoknak megfelelve 2019. június 20-án, csütörtökön 16 órakor vette kezdetét, ezúttal egy helytörténeti vonatkozású könyv bemutatójával.

Sajószentpéter újbóli várossá nyilvánításának 30. évfordulója tiszteletére megjelent „Életutak – Díszpolgárok, jeles személyek Sajószentpéter történetében” című kiadványt dr. Horváth Zita, Kiss Barnabás és dr. Tóth Péter állította össze.  A kötetben a XIV. században született Szentpéteri Merth János nádori jegyzőtől prof. Dr. Csiba László klinikai intézetigazgatóig – kronológiai sorrendben – harminchat Sajószentpéter történetéhez kötődő jeles személy életútját ismerhetjük meg. Olyanokét, akikről ma rendelkezünk annyi biztos információval, amely ezt lehetővé tette. Bizonyosan maradt ki számos név, de ez is csak azt bizonyítja, hogy szellemi értékekben milyen gazdag volt Sajószentpéter. Szerepel viszont benne egyházi személy, tudós, képzőművész, színész, sportoló, orvos, divattervező éppúgy, mint pedagógus, közéleti ember, vagy Oscar-díjas mestercukrász. Közös jellemzőjük, hogy egy adott korban az élet valamely területén tevékenykedve mindannyian Sajószentpéter település fejlődését szolgálták. Itt születtek, hosszabb-rövidebb ideig itt éltek, itt dolgoztak, vagy akár csak földrajzilag távolabbról tettek olyat az itt élőkért, amellyel koruk elismerését kivívták, de ma is büszkék lehetünk. A jövő generációi számára pedig életükkel, munkásságukkal követendő példával szolgálnak. Sokan településünk megbecsült, emblematikus alakjaivá váltak, néhányan országos, sőt nemzetközi hírnevet is szereztek maguknak, ezáltal Sajószentpéternek is. Az egyes életutakat – akinél fellehető – az adott személy arcképe, ennek hiányában a munkásságára, vagy a korszakra jellemző lelet, írás, metszet, térkép, tárgy fotója színesíti.

A könyvbemutatót – és egyben a Városnapokat – dr. Faragó Péter, városunk polgármestere nyitotta meg, megköszönte az alkotók közreműködését. Mint elmondta, a korábbi években Sajószentpéter történetével kapcsolatban már több könyv is megjelent, amelyeket a helytörténetben elmélyülni szándékozó szakembertől kezdve a nosztalgiára vágyó idős polgáron át az érdeklődő diákig mindenki forgathat. A kiadványok azonban még nem dolgozták fel összefoglaló módon az újkori várostörténetet, csupán néhány epizódját, talán egyszer majd lehetőség nyílik rá, azonban erre a mostani könyv, és a remélhetőleg hamarosan ezt követőek sem vállalkozhatnak.

Dr. Horváth Zita, a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár Tacitus intelmével kezdte a kötet ismertetését: „Gondolj az őseidre és az utódaidra”. Ezzel a gondolattal indokolta, miért kötelessége a ma élőknek az adott település múltjának kutatása, feldolgozása, megismerése. Hogy legyen egy biztos pontunk, amelyhez – a történelem, vagy a politikai viszonyok viharai között is – mindig tudunk igazodni. Amit kötelességünk tovább adni a minket követő generációknak, ennek az erkölcsi parancsnak igyekszik ez a könyv is megfelelni.

Ugyanis az egyes emberek életútjából rengeteg, az adott kort jellemző információ birtokába juthatunk, és ezekből az egyéni történetekből áll össze egy település, majd végső soron az ország történelme is. Pontosabban, hitelesebben, mint bármely korszak napi politikai érdekek diktálta emlékezete által.

Kiss Barnabás

fotógaléria megtekintése