FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA!

Tisztelt Ebtartók!

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – eb-rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Sajószentpéter Városi Önkormányzat legutóbb 2014. évben tett eleget ezen jogszabályi kötelezettségének és végzett ebösszeírást.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása érdekében.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban ( 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. szám alatt), illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (ide kattintva).

A 2017. évi ebösszeírás céljából kérem a Sajószentpéter város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” ebenként kitöltve legkésőbb

2017.április 30. napjáig

a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebenként kitöltött adatlapokat aláírva az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályára (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.)
  • postai úton a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. szám alatti címre
  • faxon a 06-48/345-806 fax-számra,
  • elektronikusan a hatui@sajoszentpeter.hu e-mail címre.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy

  • az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi és helyi nyilvántartásban már szereplő, illetve időközben elhullott ebeket is be kell jelenteni,
  • az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt állatvédelmi bírság szabható ki, melynek összege az állatvédemi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm.rendeletben foglaltak lapján 30.000,-Ft ,
  • január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. Amennyiben az ebtartó ezen kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen az ebösszeíró adatlap kitöltése előtt a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A kötelezettség betartását a jegyző és a járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi. A chip hiánya is állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, melynek összege minimum 45.000,-Ft,
  • az ebtulajdonosok az eb összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, (elhullás, szaporulat, tulajdonos, vagy tartási hely változás) írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

 

Együttműködésüket  köszönöm!

 

Sajószentpéter, 2017. február 10.

 

Dr. Guláné Bacsó Krisztina sk.
jegyző