GLASS PARK- vár egy klassz park

2020. június 26-án (pénteken) 14.00 órakor megnyitja kapuit a Glass Park.

Az autóval érkezőket szilárd burko­latú parkolók, a kerékpárosokat összesen 28 férőhelyes acél ke­rékpártartó fogadják.

Mintegy 18 000 m2 gyep, 8000 db cserje, és fa telepítésével újjászületett területen a gyermekek mozgá­sigényét homok burkolatú ját­szótér (játszóvár, fészekhinta, kombinált mászóka, lengő aka­dálypálya, kötélpálya, statikus fitnesz rendszer) elégíti ki.

A labdajátékok kedvelőit egy el­kerített, kivilágítható, 20X40 m méretű, több rétegű, sport burko­lattal ellátott, három különböző színnel felfestett, multifunkcioná­lis (kézilabda, kispályás foci, 2 db kosárlabda, tenisz) pálya várja.

A BMX, gördeszka és görkorcso­lya megszállottjai a skatepark professzionális elemekből álló pályáján, és egy 9X12X3 m mé­retű óriás félcsőben, míg a kerék­párosok a kitermelt földből emelt ügyességi pályán is próbára te­hetik képességeiket.

A látogatók pihenését ülőpadok­ból, lócákból, asztalokból álló térbútor család, felfrissülését pe­dig két nyomógombos ivókút, valamint a létesítmény területén üzemelő büfé biztosítja. Ugyan­csak a látogatók kényelmét szol­gálják a kulturált öltözők, WC-k, vizesblokkok, továbbá a park te­rületén elérhető ingyenes wifi hálózat.

A park használata személyes és ingyenes regisztrációhoz kö­tött. A regisztráció során a park látogatói névre szóló regisztrá­ciós kártyát kapnak, amit belé­péskor a pénztárban lévő mun­katársnak minden esetben fel kell mutatni.

Nyitvatartási idő: 10:00 – 21:00 óráig.

A JÁTSZÓTÉR ÉS SZABADTÉRI FITNESZPARK INGYENESEN HASZNÁLHATÓ.

A multifunkcionális pálya bérleti díja 2020. évben világítás nélkül 2.500,-Ft/óra, világítással 3.000,-Ft/ óra, míg az extrém park bérle­ti díja 300 Ft/fő/alkalom (3 óra).

Ugye, Te is ott leszel?