Helyi Építészeti Szabályzat

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme érdekében a törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el.
A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

Sajószentpéter városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2015.(IX. 24.) határozatával elfogadta Sajószentpéter Város új Településfejlesztési Koncepcióját.
Az új Településfejlesztési Koncepciójára alapozottan készült el a településszerkezeti terv. A módosított helyi építési szabályzat és annak mellékletét képező szabályozási terv összhangban van a településszerkezeti tervvel. A szabályozás biztosítja a város további élhetőségét és fejleszthetőségét.
Az önkormányzat ezen felületen kívánja tájékoztatni a lakosságot a város helyi építési szabályzatáról, és annak mellékletet képező szabályozási tervről.


Dokumentumok

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

  • Központi Segélyhívó: 112
  • Rendőrség: 107
    Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
  • Mentők: 104
  • Tűzoltók: 105
  • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör