Hirdetmény!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat tájékoztatja Önöket, hogy a Képviselő-testület a 210/2019. (IX. 26.) sz. határozatával a 27. számú főútvonal mellett fekvő 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú „Általános mezőgazdasági területként” (Má/sz) szabályozott ingatlanok TRE változtatását „Egyéb ipari területre” (Gip) történő változtatását támogatta, és a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében az önkormányzat partnerségi rendelete szerint a településrendezési eszközök módosítását megelőzően – a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából a településrendezési eszköz elkészült dokumentációját tájékoztatásként a a város honlapján város honlapján és közterületi hirdetőtábláján bemutatatjuk, valamint a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében

  1. július 29–én 16:00 órakor 

LAKOSSÁGI FÓRUM -ot

tartunk, melyre a lakosság, az egyházak, a civil szervezetek képviselőit tisztelettel meghívom.

A módosítással kapcsolatos észrevételeket a lakossági fórumon személyesen, vagy a fórum időpontjától számított 5 napig írásban Dr. Faragó Péter polgármester nevére címezve tehetik meg. (Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., E-mail: titkarsag @sajoszentpeter.hu)

Sajószentpéter, 2021. július 20.

 

 Dr. Faragó Péter sk.

polgármester