Hirdetmény az új Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítéséről

HIRDETMÉNY

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat tájékoztatja Önöket, hogy Sajószentpéter Város Képviselő- testülete a 118/2021. (III.30) számú határozatában döntött, hogy a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozóan szükséges új Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítése, valamint az ITS-ben szereplő projektjavaslatok műszaki tanulmány szintű kidolgozása ahhoz, hogy pályázatot nyújthassunk be uniós forrásokra.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében az önkormányzat partnerségi rendelete szerint a településrendezési eszközök módosítását megelőzően – a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából az új Integrált Településfejlesztési Stratégiát előzetes tájékoztatásként a város honlapján és közterületi hirdetőtábláján bemutatatjuk.

A dokumentáció elérhetősége: ITS véleményezési dokumentáció

Észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett

2021. június 16-ig

adhatják meg írásban Sajószentpéter Városi Önkormányzat címére (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.), vagy elektronikus levélben a titkarsag@sajoszentpeter.hu e-mail címre.

 Sajószentpéter, 2021. június 01.

 

 Dr. Faragó Péter

polgármester sk.