Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-
és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név (teljes név): Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
(48) 521-037, 521-039
Faxszám: (48) 521-137
Központi elektronikus levélcím: titkarsag@sajoszentpeter.hu
A honlap URL-je: www.sajoszentpeter.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): (48) 521-037 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
(48) 521-039 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével,
az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti struktúra ábrája és a szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek
neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

egyes Szervezeti egységek vezetői

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon-
és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme: nem releváns

Az ügyfélfogadás rendje

Polgármester

szerda:10.00-12.00

Jegyző, aljegyző

szerda:8.00-14.00

Polgármesteri Hivatal

hétfő:8.00-12.00
szerda:8.00-12.00, 12.50-17.00
péntek:8.00-12.00

Alpolgármester

szerda:14.00-17.00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása,
elérhetősége

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

 • Képviselőtestület létszáma: 12 fő
 • Képvielő-testület
  • Bárdos Tamás (FIDESZ-KDNP)
  • Deák László (FÜGGETLEN)
  • Dr. Faragó Péter (MSZP-DK)
  • Kamasinszki János (Zöldek Pártja)
  • Kelemen Sándor (FÜGGETLEN)
  • Kocsi Tibor (Zöldek Pártja)
  • Kovács Mihály (MSZP_DK)
  • Molnár Krisztina (FIDESZ-KDNP)
  • Nagy Imre (FIDESZ-KDNP)
  • Nagyné Szabados Mária Katalin (FÜGGETLEN)
  • Pasiczki Csaba Pál (MSZP-DK)
  • Pálkovács Viktória (FÜGGETLEN)
 • Képviselő-testület bizottságai

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és
1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos név (teljes név): Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 40.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
48/423-245
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
48/345-528
Központi elektronikus levélcím: terszock@vipmail.hu
A honlap URL-je: spetertszk.hu/oldal/14/bolcsode
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): A közfeladatot ellátó szerv honlapján megtalálható a naprakész elérhetőség, ügyfélfogadási rend.
Hivatalos név (teljes név): Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 200.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 200.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
(48)521-068
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
nem releváns
Központi elektronikus levélcím: gyomi200@freemail.hu
A honlap URL-je: www.sajoszentpeter.hu/_new/i233/
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): A közfeladatot ellátó szerv honlapján megtalálható a naprakész elérhetőség, ügyfélfogadási rend.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő
gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Gazdálkodó szervezet neve: Sajó Televízió Nonprofit Kft.
Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Postai címe: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
telefonszám: (20) 230-1020
elektronikus levélcím: sajotv@gmail.com
tevékenységi kör: 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás - Főtevékenység
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6010 '08 Rádióműsor-szolgáltatás
6020 '08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
7990 '08 Egyéb foglalás
8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
8551 '08 Sport, szabadidős képzés
8552 '08 Kulturális képzés
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
9001 '08 Előadó-művészet
9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 '08 Alkotóművészet
9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
gazdálkodó szervezet képviselőjének neve: ügyvezető: Sulyok Barnabás
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100 %-ban a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdona

Gazdálkodó szervezet neve: Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.
Postai címe: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.
telefonszám: (48) 345-402
elektronikus levélcím: kristalyetterem2010@gmail.com
tevékenységi kör: 5629 '08 Egyéb vendéglátás- Főtevékenység
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
gazdálkodó szervezet képviselőjének neve: ügyvezető: Sulyok Barnabás
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100 %-ban a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdona

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye,
elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai

nem releváns

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a
költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési
engedélye

közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Sport út 32.
az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2020. (VII. 21.) határozata
a költségvetési szerv alapító okirata: Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár
vezetője: Csorba Csaba
honlapjának elérhetősége: www.spmsk.hu
közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 200.
az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2021. (IV. 22.) határozata
a költségvetési szerv alapító okirata: Sajószentpéteri Gyógyító - Megelőző Intézmény
Előző állapot 2021. május 2-ig Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény
Előző állapot 2021. február 28-ig Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény
vezetője: Dr. Kacsándi László
honlapjának elérhetősége: www.sajoszentpeter.hu/_new/intezmenyek
közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Harica utca 3.
az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2016. (VI. 23.) határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának kiadásáról
a költségvetési szerv alapító okirata: Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda
Elzőző állapot augusztus 31-ig Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda
vezetője: Miklósné Tóth Erzsébet
honlapjának elérhetősége: www.sajoszentpeter.hu/_new/intezmenyek
közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Városgondnokság
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 35.
az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (III. 26.) határozata a Sajószentpéteri Városgondnokság alapító okiratának módosításáról
a költségvetési szerv alapító okirata: Sajószentpéteri Városgondnokság
vezetője: Antal Anita
honlapjának elérhetősége: www.sajoszentpeter.hu/_new/intezmenyek
közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
az alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2015. (III. 19.) határozata a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának kiadásáról
a költségvetési szerv alapító okirata: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal
vezetője: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
honlapjának elérhetősége: www.sajoszentpeter.hu/_new/hu/onk.php

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó
neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap neve: Szentpéteri Krónika
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és,
kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím,,
elektronikus levélcím):
Szerkesztőség: 3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11.
E-mail: sajotv@gmail.com
Kiadó: Sajó Televízió Nonprofit Kft.
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
E-mail: szentpeteri kronika@citromail.hu
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: Román Péterné

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági
döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában
a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az
1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos név (teljes név): Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
(46) 512-901
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):
(46) 512-903
Központi elektronikus levélcím: hivatal@borsod.gov.hu
A honlap URL-je: www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): Ügyfélfogadási idő:
hétfő - csütörtök: 8.00-16.30
péntek: 8.00-13.30

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok