Bizottsági ülés

Pénzügyi Bizottság

 

A bizottság a 2022.06.23.-i Képviselő-testületi ülés napirendjei kapcsán
2022.06.22. - 15.00 órától
bizottsági ülést tart

Az ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. emeleti tanácskozó terem

Napirend:

Sorszám Npr. Tárgy Előterjesztő
1. 2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna utca 13. II. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára
Dr. Faragó Péter
polgármester
2. 2.2. Tájékoztató a villamos energia beszerzésének egyetemes szolgáltatás keretében történő megszüntetéséről
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
3. 3.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Dr. Faragó Péter
polgármester
4. 5.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos 134/2019. (V. 23.) határozat módosítására
Dr. Faragó Péter
polgármester
5. 6.0. Előterjesztés a Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adására
Dr. Faragó Péter
polgármester
6. 7.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára
Dr. Faragó Péter
polgármester
7. 8.0. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyására
Dr. Faragó Péter
polgármester
8. 9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 181. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára
Dr. Faragó Péter
polgármester
9. 10.0. Előterjesztés a 260. sz. Sajószentpéter-Berente elkerülő főút megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv jóváhagyására
Dr. Faragó Péter
polgármester
10. 11.0. Előterjesztés Sajószentpéter belterületén közkifolyó megszüntetéséhez forrás biztosítására
Dr. Faragó Péter
polgármester
11. 12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Váci Mihály u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Dr. Faragó Péter
polgármester
12. 13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kazinczy Ferenc u. 24. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Dr. Faragó Péter
polgármester
13. 14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 4. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Dr. Faragó Péter
polgármester
14. 15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Thököly Imre u. 13. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Dr. Faragó Péter
polgármester
15. 16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Margit kapu 151/11 helyrajzi szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Dr. Faragó Péter
polgármester
16. 17.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 0166/75 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadására
Dr. Faragó Péter
17. 19.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi II. féléves munkatervére
Dr. Faragó Péter
polgármester
18. 22.0. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógia Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye Sajószentpéteri Telephelyének elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Dr. Faragó Péter
polgármester

Sajószentpéter, 2022.06.17.

Molnár Krisztina
elnök

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok