Önkormányzati határozatok

2019

határozat tárgy
2/2019 (01.16.)a TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002 azonosítószámú „Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával” című projekt megvalósításához forrás biztosításáról
3/2019 (01.16.)a 2019. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásáról hozott 208/2018. (XII.13.) határozat módosításáról
4/2019 (01.16.)pályázat benyújtásáról és tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár részére
5/2019 (01.16.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. telephely létesítéséről
6/2019 (01.16.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
7/2019 (01.16.)támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-100-2 kódszámú Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren című pályázati felhívás keretében
8/2019 (01.16.)a Berente 539 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
9/2019 (01.16.)a Sajószentpéter, Kassai utca 12. szám alatti, 925/158 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
10/2019 (01.16.)pályázaton való részvételhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület részére
11/2019 (01.16.)a Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás iránti pályázat benyújtásáról
21/2019 (01.31.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásáról
22/2019 (01.31.)a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól szóló 23/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról
23/2019 (01.31.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjának megválasztásáról és Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1-2. függelékének módosításáról
24/2019 (01.31.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
25/2019 (01.31.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
26/2019 (01.31.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
27/2019 (01.31.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
28/2019 (01.31.)az óvoda 2019. évi nyári zárva tartási rendjéről
29/2019 (01.31.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetéről
30/2019 (01.31.)a Sajószentpéter, Somogyi Béla utca 9. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan karbantartási munkáinak elvégzéséről és az ingatlan használatba adásáról
31/2019 (01.31.)a Sajószentpéteri Hegyalja Lovas Egyesület megnevezésben Sajószentpéter
32/2019 (01.31.)a Bocskai utca és a Harica tér közötti 440/26 helyrajzi számú útszakasz forgalmi rendjének megváltoztatásáról és sebességkorlátozás elrendeléséről
33/2019 (01.31.)a 2018. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
34/2019 (01.31.)pályázat benyújtásáról az illegális hulladéklerakó felszámolása című felhívásra
35/2019 (02.07.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
36/2019 (02.07.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által benyújtott közművelődési pályázatokról
37/2019 (02.07.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról „30-on innen” közösségi rendezvények megvalósítására
38/2019 (02.07.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról „30-on túl” nagyrendezvény és közösségi rendezvény megvalósítására
39/2019 (02.07.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról szabadidőhöz, sportoláshoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó közösségi rendezvények lebonyolítására
40/2019 (02.07.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a Városi Könyvtárban közösségi rendezvények, non-formális képzés megvalósítására


Önkormányzati rendeletek