Önkormányzati határozatok

2020

határozat tárgy
2/2020 (01.30.)a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
3/2020 (01.30.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásáról
4./2020 (01.30.)az Ibolya telepi szennyvízhálózat rekonstrukciójához forrás biztosításáról
5./2020 (01.30.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közötti közigazgatási szerződés elfogadásáról
6./2020 (01.30.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti közigazgatási szerződés elfogadásáról
7/2020 (01.30.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti közigazgatási szerződés elfogadásáról
8/2020 (01.30.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
9/2020 (01.30.)az óvoda 2020. évi nyári zárva tartási rendjéről
10/2020 (01.30.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
11/2020 (01.30.)a „Játszi-foci” mozgalomban résztvevők részére tornaterem és öltöző használatának engedélyezéséről a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szepesi Gusztáv Városi Stadionban
12/2020 (01.30.)a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálásáról
13/2020 (01.30.)az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
14/2020 (01.30.)a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról
15/2020 (01.30.)a Sajószentpéter, Madách Imre utca 32. szám alatti 1226 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom megszüntetéséről
16/2020 (01.30.)a 2019. év III. és IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
17/2020 (01.30.)a Sajógyöngye Népdalkör támogatási kérelmének elbírálásáról
18/2020 (02.27.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjainak megválasztásáról és Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1-2. függelékének módosításáról
19/2020 (02.27.)a 2020. évi cafetéria-juttatás keretösszegének felülvizsgálatáról
20/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
21/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelyén, a Lévay József Városi Könyvtárban alkalmazott szolgáltatási díjak elfogadásáról
22/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárban alkalmazott helyiség bérleti díjakról
23/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
24/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2020. évi szakmai munkatervének elfogadásáról
25/2020 (02.27.)a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2020. évi szolgáltatási terv jóváhagyásáról
26/2020 (02.27.)a GLASS PARK használatához kapcsolódó regisztrációról és a park bérleti díjairól
27/2020 (02.27.)a GLASS PARK területén található büfé konténer bérleti díjának meghatározásáról
28/2020 (02.27.)a Sajószentpéter, külterület 081/207 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
29/2020 (02.27.)Sajószentpéter teljes belterületének GPON optikai kábeles hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
30/2020 (02.27.)a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
31/2020 (02.27.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


Önkormányzati rendeletek

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok