Önkormányzati határozatok

2022

határozat tárgy
1/2022 (01.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásáról
2/2022 (01.27.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság elnökének megválasztásáról
3/2022 (01.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjakat elbíráló szakmai kuratórium tagjainak delegálásáról szóló 32/2020. (II. 27.) határozat módosításáról
4/2022 (01.27.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú módosításáról
5/2022 (01.27.)Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek a 2952/1-27, 055/13, 083/3 és 083/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
6/2022 (01.27.)pályázat benyújtására a 2022. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
7/2022 (01.27.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
8/2022 (01.27.)az óvoda 2022. évi nyári zárva tartási rendjéről
9/2022 (01.27.)a 260. számú főút Sajószentpéter-Berente elkerülő szakaszának megvalósításával összefüggő ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
10/2022 (01.27.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 181. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
11/2022 (01.27.)Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
12/2022 (01.27.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 196. szám alatti 517 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
13/2022 (01.27.)a Sajószentpéter, Margit kapu 4. szám alatti 171/2 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló légvezetékes hálózat létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
14/2022 (01.27.)a 2021. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
15/2022 (01.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a „járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű, kulturális értékeket, hagyományokat bemutató közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése” pályázati kiírásra
16/2022 (01.27.)az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt felhívásra pályázat benyújtásáról
17/2022 (02.15.)a 16/2022. (I. 27.) határozat módosításáról
18/2022 (02.24.)a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének véleményezéséről (zárt ülésen hozott döntés)
19/2022 (02.24.)első lakáshoz jutó kamatmentes kölcsönének hátralékával kapcsolatos kérelem elbírálásáról (zárt ülésen hozott döntés)
20/2022 (02.24.)a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
21/2022 (02.24.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
22/2022 (02.24.)az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozataláról
23/2022 (02.24.)a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
24/2022 (02.24.)a Melinda utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
25/2022 (02.24.)a Sajószentpéter 143 hrsz-ú ingatlanon, a ravatalozó előtti parkoló megfigyelését biztosító kamerarendszer kiépítéséről
26/2022 (02.24.)a Sajószentpéter, Harica u. 8. 3. lh. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
27/2022 (02.24.)a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
28/2022 (02.24.)a Sajógyöngye Népdalkör támogatási kérelmének elbírálásáról
29/2022 (02.24.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívás elfogadásáról
30/2022 (02.24.)a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2022. évi szolgáltatási terv jóváhagyásáról


Önkormányzati rendeletek

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok