Önkormányzat hírei

Fogyasztóvédelmi jogsértésekkel kapcsolatos tájékoztatás


Tájékoztatjuk a Sajószentpéter város illetékességi területén működő vállalkozásokat, kereskedőket és a fogyasztókat, hogy jogszabályi változások folytán 2017. január 1-től az alábbi fogyasztóvédelmi jogsértések esetén a fogyasztó a

2017.02.02.


Kazincbarcikai Járási Hivatala Hatósági Osztálya (3700 Kazincbarcika, Fő tér 39. telefon: 06/48-795-060, e-mail: jaras@kazincbarcika.borsod.gov.hu) fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársaihoz fordulhat:

- ha egy kereskedelmi egységben/vendéglátóhelyen/szolgáltatónál nem tájékoztatják egy termék eladási (egyes esetekben egység-) áráról, illetve szolgáltatás díjáról, vagy a díj kiszámításának módjáról,
- ha nem tüntetik fel a nyitvatartási időt, nem biztosítanak Vásárlók Könyvét, vagy az nem hiteles, illetve a kereskedő nem biztosítja a megvásárolni kívánt termék méretének, súlyának, használhatóságának ellenőrzését,
- ha azt tapasztalja, hogy 18 éven aluli személyt alkohollal, vagy dohánytermékkel szolgálnak ki,
- ha nem tájékoztatják a vállalkozás székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és módjáról, illetve a Békéltető Testületi eljárás lehetőségéről, a testület elérhetőségeiről,
- ha szóbeli panaszát nem vizsgálják meg, arról jegyzőkönyvet nem készítenek, vagy a készített jegyzőkönyv nem tartalmazza a szükséges adatokat,
- ha írásbeli panaszára nem, vagy nem határidőben válaszolnak, illetve elutasító válasz esetén nem közlik: mely hatóság, illetve a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti,
- ha egy közszolgáltató nem gondoskodik ügyfélszolgálatról, vagy azt jogsértő módon üzemelteti, ide érte a telefonos/elektronikus ügyfélfogadást is,
- ha jótállási/szavatossági igényével kapcsolatban nem, vagy hiányos tartalommal vesznek fel jegyzőkönyvet/átvételi elismervényt,
- ha hiányos tartalmú jótállási jegyet kap, vagy a jótállási jegyen feltüntetett jogait megsértik,
- ha javító-karbantartó/lakásépítési szolgáltatás igénybevétele esetén hiányos jótállási jegyet kap, vagy jótállási/szavatossági igényével kapcsolatban nem, vagy hiányos tartalommal vesznek fel jegyzőkönyvet,
- ha házaló kereskedelem útján tiltott termékeket (pl. gyógyszer, jövedéki termék, stb.) kínálnak eladásra,
- ha egy kereskedelmi egységben nem különítik el az új és használt termékeket,
- ha a kereskedő a megvásárolt terméket – jellegének megfelelően – nem csomagolja be,
- ha a társasház közös képviselője/lakásszövetkezet igazgatósága nem függeszti ki a rezsicsökkentéshez kapcsolódó tájékoztatást,
- ha termék/szolgáltatás megvásárlása esetén nem kerül átadásra nyugta, számla,
- a betétdíjas termék visszaváltása során jogsértést tapasztal.

Ha a fentiektől eltérő jogsértéseket tapasztal:
pl. közüzemi szolgáltatók részéről, vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
érintettjévé válik, - úgy a Miskolci Járási Hivatal fogyasztóvédelmi munkatársait
keresheti az alábbi elérhetőségeken.
Postacím: 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 12.
Telefon: 06-46/506-071
E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu


További Önkormányzati hírek | Település hírek