Polgármesteri Határozatok

dátum határozat
2020.06.16.0394/2020. (VI.16.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthon Óvoda 2019/2020. nevelési évének értékeléséről szóló tájékoztató tudomásulvételéről
2020.06.16.0393/2020. (VI.16.) polgármesteri határozat a PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt megvalósítása időtartamának meghosszabbításáról és a munkaszervezeti feladatok ellátásának biztosításáról
2020.06.16.0392/2020. (VI.16.) polgármesteir határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi II. féléves munkatervéről
2020.06.16.0391/2020. (VI.16.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Hazafias utca 25. szám alatti 1189 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett építési tilalom megszüntetéséről
2020.06.16.0390/2020.- (VI.16.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
2020.06.16.0389/2020. (VI.16.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
2020.06.16.0388/2020. (VI.16.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Tárna u. 7. 1/16. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
2020.06.16.0387/2020. (VI.16.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Kossuth út 185. 4/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
2020.06.16.0385/2020. (VI.16.) határozat a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
2020.06.15.0383/2020. (VI.15.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter, 081/215 helyrajzi számú ingatlanon munkálatok végzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
2020.06.10.0370/2020. (VI.10.) polgármesteri határozat az óvoda 2020. évi nyári zárva tartási rendjéről szóló 9/2020. (I.30.) határozat módosításáról
2020.06.10.0369/2020. (VI.10.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
2020.06.10.0368/2020. (VI.10.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2020.06.08.0269/2020. (VI.8.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár sportpályája nyitva tartásának módosításáról
2020.06.04.0114/2020. (VI.4.) polgármesteri határozat a 2020. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés feltételeinek meghatározásáról szóló 54/2020. (IV.23.) határozat módosításáról
2020.06.04.0113/2020. (VI.4.) polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi maradványának felosztásáról
2020.05.28.0105/2020. (V.28.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter, József A. u. 35. szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
2020.05.27.0103/2020. (V.27.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben a III. számú házi gyermekorvosi körzet rendelőjének klímaberendezése kültéri egységének elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
2020.05.26.102/2020. (V.26.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár sportpályája nyitva tartásának módosításáról (AZ 1. PONTOT MÓDOSÍTOTTA A 269/2020.(VI.8.) HATÁROZAT)
2020.05.25.0097/2020. (V.25.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár sportpályája nyitva tartásának elrendeléséről A HATÁROZAT VISSZAVONÁSRA KERÜLT A 102/2020.(V.26.) polgármesteri határozattal
2020.05.22.0095/2020. (V.22.) polgármesteri határozat bölcsődei és óvodai ellátást végző intézmények újranyitásáról
2020.05.21.0089/2020. (V.21.) polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról
2020.05.21.0088/2020. (V.21.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 26. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
2020.05.21.0087/2020. (V.21.) polgármesteri határozat Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 151/8 hrsz-ú ingatlant érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
2020.05.21.0086/2020. (V.21.) polgármesteri határozat a 2020/2021. nevelési évben a maximális csportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában
2020.05.21.0085/2020. (V.21.) polgármesteri határozat a 2020/2021. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásáról
2020.05.21.0084/2020. (V.21.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
2020.05.21.0083/2020. (V.21.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról (hatlyon kívül helyezte: 82/2022. (V. 19.) határozat
2020.05.21.0082/2020. (V.21.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2020. évi üzleti terv elfogadására
2020.05.21.0081/2020. (V.21.) polgármesteri határozat a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2020. évi üzleti terv elfogadására
2020.05.21.0080/2020. (V.21.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
2020.05.21.0079/2020. (V.21.) polgármesteri határozat a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásáról
2020.05.21.0078/2020. (V.21.) polgármesteri határozat Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásáról
2020.05.21.0077/2020. (V.21.) polgármesteri határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről
2020.05.18.0075/2020. (V.18.) polgármesteri határozat a város területén lévő játszóterek, a Fitt Liget és a Generációk Kertje nyitva tartásának elrendeléséről
2020.05.05.0068/2020. (V.5.) polgármesteri határozat az államháztartáson kívüli források átvételéről
2020.04.23.0060/2020.(IV. 23.) polgármesteri határozat a 2020. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
2020.04.23.0059/2020.(IV. 23.) polgármesteri határozat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
2020.04.23.0058/2020.(IV. 23.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Kandó Kálmán utca 928/13 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló légvezetékes hálózat létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
2020.04.23.0057/2020.(IV. 23.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Sport utca 13/A. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
2020.04.23.0056/2020.(IV. 23.) polgármesteri határozat a 2020. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
2020.04.23.0055/2020.(IV. 23.) polgármesteri határozat pályázat benyújtásáról a 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
2020.04.23.0054/2020.(IV.23.) polgármesteri határozat a 2020. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés feltételeinek meghatározásáról A HATÁROZAT 2. PONTJÁT ÉS 6. PONTJÁT MÓDOSÍTOTTA A 114/2020.(VI.4.) HATÁROZAT
2020.04.23.0053/2020.(IV. 23.) polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi I. féléves munkatervének módosításáról
2020.04.23.0052/2020.(IV.23.) polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi maradványának felosztásáról A HATÁROZAT VISSZVONÁSRA KERÜLT A 113/2020.(VI.4.) határozattal
2020.04.23.0051/2020.(IV. 23.) polgármesteri határozat a 2019. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
2020.04.23.0050/2020.(IV.23.) polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020-2024 közötti Gazdasági Programjának elfogadásáról
2020.04.23.0049/2020. (IV.23.) határozat a Sajószentpéter, Semmelweis u. 1/B. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
2020.04.14.0045/2020.(IV.14.) polgármestei határozat 6 játszótér bontásának elrendeléséről
2020.04.08.0043/2020.(IV. 8.) polgármesteri határozat a GPON hírközlési optikai földkábeles hálózat kiépítéséhez a 738/1, 739/3, 740/1, 743/1 és 745/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
2020.04.03.0022/2020.(IV.3.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Vörösmarty u. 1. szám alatti, belterület 902 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
2020.04.02.0021/2020.(IV.2.) polgármesteri határozat bölcsődei és óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről A HATÁROZAT VISSZAVONÁSRA KERÜLT A 95/2020. (V.22.) polgármesesteri határozattal
2020.03.31.0020/2020.(III.31.) polgármesteri határozat közterületek fertőtlenítéséről
2020.03.26.0019/2020.(III.26.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Városnapok ünnepség megrendezésével kapcsolatos döntésről
2020.03.26.0018/2020.(III.26.) polgármesteri határozat kérelem benyújtásáról a 2020. évben induló hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban és a Sajószentpéteri Városgondnokságon
2020.03.26.0017/2020.(III.26.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos döntés meghozataláról
2020.03.26.0016/2020.(III.26.) polgármesteri határozat támogatási kérelem benyújtásáról a Hunyadi Mátyás Tagiskola energetikai szempontú fejlesztésre
2020.03.26.0015/2020.(III.26.) polgármesteri határozat az Erzsébet telepen és a DNy-i városrészen sebességkorlátozás elrendeléséről
2020.03.26.0014/2020.(III.26.) polgármesteri határozat a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
2020.03.26.0013/2020.(III.26.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter, Kodály Zoltán utca 5100/2 helyrajzi számú ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
2020.03.26.0012/2020.(III.26.) polgármesteri határozat 6 db játszótér bontásának elrendeléséről (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 45/2020.(IV.14.) polgármesteri határozat)
2020.03.26.0011/2020.(III.26.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája Somogyi Béla Telephelyét érintő átszervezési javaslat véleményezéséről
2020.03.26.0010/2020.(III.26.) polgármesteri határozat Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a 151/8 hrsz-ú ingatlant érintő módosításáról
2020.03.26.0009/2020.(III.26.) polgármesteri határozat Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásáról
2020.03.26.0008/2020.(III.26.) polgármesteri határozat Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadására
2020.03.26.0007/2020.(III.26.) polgármesteri határozat a Sajószentpéteri Városgondnokság alapító okiratának módosításáról
2020.03.26.0006/2020. (III. 26.) határozat a Sajószentpéter 081/55 helyrajzi számú külterületi ingatlanból 400 m2 nagyságú ingatlanrész térítésmentes használatba vételéről (zárt ülésen hozott döntés)
2020.03.26.0005/2020. (III.26.) határozat a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatti, belterület 441/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
2020.03.23.0004/2020.(III.23.) polgármesteri határozat a Kazincbarcikai Regionális Mentő Alapítvány támogatásáról
2020.03.18.0003/2020.(III.18.) polgármesteri határozat a Sajószentpéter város területén lévő valamennyi játszótér lezárása, a Fitt-Liget és a Generációk Kertje bezárása A HATÁROZAT VISSZAVONÁSRA KERÜLT 75/2020. (V.21.) polgármeteri határozattal
2020.03.16.0002/2020.(III.16.) polgármesteri határozat intézmények működtetéséről
2020.03.16.0001/2020.(III.16.) polgármesteri határozat bölcsődei és óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok