Önkormányzati rendeletek

Rendelet-tervezetek társadalmi véleményezése

A jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. alapján a képviselõ-testület, a 10/2011.(X.09.) önkormányzati rendeletével szabályozta az önkormányzati rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvétel lehetõségét, folyamatát.

A rendelet alapján a képviselõ-testület a településen élõk számára széles körben biztosítja az önkormányzat tervezett intézkedéseinek megismerését. Az online társadalmi véleményezés céljából közzétett rendelet-tervezetrõl, az itt megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat.

Jelenleg nincs véleményezésre váró rendelet-tervezet.


rendelet cím
19/1991 (11.18.)A város címeréről, zászlajáról és díszpecsétjéről, valamint azok használatáról
19/1996 (08.22.)A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetéséről, és használatáról
26/2007 (12.18.)A növények telken való elhelyezésére, valamint telepítésére (ültetési) távolságára vonatkozó előírásairól
32/2011 (12.19.)az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
11/2013 (06.27.)az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
15/2013 (09.09.)az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
23/2013 (10.30.)a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól
28/2013 (12.20.)füstköd-riadó terv
18/2014 (10.27.)az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
19/2014 (11.12.)a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
07/2015 (04.27.)a talajterhelési díjról
11/2015 (06.22.)a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról
17/2015 (08.28.)a helyi építményadóról
19/2015 (08.28.)a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
27/2015 (11.23.)a helyi iparűzési adóról
28/2015 (12.17.)a helyi népszavazásról
10/2016 (05.30.)a közterületek használatáról és rendjéről
12/2016 (05.30.)a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
18/2016 (08.01.)Sajószentpéter Város Helyi Építési Szabályzatáról
» a rendelet melléklete
19/2016 (09.05.)a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
21/2016 (09.26.)a környezetvédelmi alapról
25/2016 (10.28.)az egészségügyi alapellátások körzeteiről
04/2017 (03.27.)a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről
05/2017 (03.27.)a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
06/2017 (05.02.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
10/2017 (07.24.)a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
21/2017 (12.19.)a sportról
23/2017 (12.19.)a településkép védelméről
24/2017 (12.19.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
17/2018 (11.26.)a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
02/2019 (02.04.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
03/2019 (02.04.)a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről
12/2019 (05.28.)a lakások és helyiségek bérletéről
22/2019 (11.26.)a magánszemélyek kommunális adójáról
02/2020 (02.03.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
09/2020 (06.04.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról
04/2021 (02.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
14/2021 (04.30.)az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
15/2021 (05.21.)kitüntető díjak és elismerések alapításáról, valamint adományozásának szabályairól
22/2021 (08.30.)a gyermekétkeztetésről
24/2021 (08.30.)a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról
02/2022 (01.31.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
04/2022 (02.28.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról
08/2022 (05.02.)az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
11/2022 (06.27.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
19/2022 (11.28.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi igazgatásiszünet elrendeléséről szóló 11_2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
22/2022 (12.19.)a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról
02/2023 (01.30.)a város jelképeiről, a jelképek és a városnév használatáról
03/2023 (01.30.)a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
05/2023 (01.30.)a városi piacról
06/2023 (01.30.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Önkormányzati határozatok

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok