Önkormányzati rendeletek

Rendelet-tervezetek társadalmi véleményezése

A jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. alapján a képviselõ-testület, a 10/2011.(X.09.) önkormányzati rendeletével szabályozta az önkormányzati rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvétel lehetõségét, folyamatát.

A rendelet alapján a képviselõ-testület a településen élõk számára széles körben biztosítja az önkormányzat tervezett intézkedéseinek megismerését. Az online társadalmi véleményezés céljából közzétett rendelet-tervezetrõl, az itt megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat.

Jelenleg nincs véleményezésre váró rendelet-tervezet.


rendelet cím
19/1991 (11.18.)A város címeréről, zászlajáról és díszpecsétjéről, valamint azok használatáról
31/1995 (10.19.)A vásárok és piacok rendjéről
19/1996 (08.22.)A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetéséről, és használatáról
24/1996 (10.24.)Az építési tilalom feloldásáról
23/1999 (08.26.)a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról
15/2002 (09.11.)Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
27/2003 (12.17.)a gépjárműadóról szóló 22/2002.(XII.12.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
17/2005 (05.02.)Sajószentpéter Város Önkormányzat Települési Hulladékgazdálkodási terve
» a rendelet melléklete
21/2006 (09.25.)Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatásáról
26/2007 (12.18.)A növények telken való elhelyezésére, valamint telepítésére (ültetési) távolságára vonatkozó előírásairól
10/2008 (04.29.)Kitüntető díjak alapításáról, valamint adományozásának szabályozásáról
13/2009 (04.28.)a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról
15/2009 (04.28.)a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
20/2009 (08.24.)a gépjármű-várakozóhelyek biztosításának, elhelyezésének, valamint megváltásának szabályairól
03/2010 (02.26.)Sajószentpéter Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
09/2010 (04.27.)az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásról
01/2011 (01.24.)a gyermekek napközbeni ellátásáról
04/2011 (02.28.)Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
09/2011 (04.28.)az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
» a rendelet melléklete
32/2011 (12.19.)az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
11/2012 (04.20.)az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
22/2012 (08.31.)a szociális földprogramról
05/2013 (04.25.)az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
11/2013 (06.27.)az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
15/2013 (09.09.)az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
23/2013 (10.30.)a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól
28/2013 (12.20.)füstköd-riadó terv
03/2014 (05.05.)az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
18/2014 (10.27.)az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
19/2014 (11.12.)a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
03/2015 (02.27.)a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
07/2015 (04.27.)a talajterhelési díjról
08/2015 (04.27.)az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
11/2015 (06.22.)a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról
17/2015 (08.28.)a helyi építményadóról
19/2015 (08.28.)a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
27/2015 (11.23.)a helyi iparűzési adóról
28/2015 (12.17.)a helyi népszavazásról
05/2016 (02.26.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
07/2016 (04.25.)az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
10/2016 (05.30.)a közterületek használatáról és rendjéről
12/2016 (05.30.)a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
18/2016 (08.01.)Sajószentpéter Város Helyi Építési Szabályzatáról
» a rendelet melléklete
19/2016 (09.05.)a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
21/2016 (09.26.)a környezetvédelmi alapról
25/2016 (10.28.)az egészségügyi alapellátások körzeteiről
01/2017 (01.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
04/2017 (03.27.)a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről
05/2017 (03.27.)a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
06/2017 (05.02.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
07/2017 (05.29.)az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
10/2017 (07.24.)a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
21/2017 (12.19.)a sportról
23/2017 (12.19.)a településkép védelméről
24/2017 (12.19.)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
25/2017 (12.19.)az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
02/2018 (01.29.)önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
07/2018 (05.02.)az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
17/2018 (11.26.)a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
02/2019 (02.04.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
03/2019 (02.04.)a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről
10/2019 (05.28.)az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról
12/2019 (05.28.)a lakások és helyiségek bérletéről
14/2019 (06.25.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
22/2019 (11.26.)a magánszemélyek kommunális adójáról
02/2020 (02.03.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
06/2020 (04.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Önkormányzati határozatok

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok