Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2011.01.20. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. "végelszámolás alatt" végelszámolásának befejezéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
1.1. független könyvvizsgálói jelentés
1.2. eredménykimutatás
1.3. kiegészítő melléklet
1.4. mérleg
1.5. osztalék határozat
1.6. vagyonmérleg
2.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása polgármester

képviselők
3.0. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó önkormányzati rendelet elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a helyi állattartásról szóló 20/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módlosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Aleva Mihályné kinevezett területi Szociális Központ vezetőjének magasabb vezetői megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a SKÁI, az MSK, a GYÓMI, a Városgondnokság és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés az aljegyzői állás betöltésére irányuló pályázat kiírására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.1. SEPSZ SZMSZ mellékletekkel
11.0. Előterjesztés a bölcsődei ellátás szakmai programjára Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének karbantartására és módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés az MSK Művelődési Központ térburkolásához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés Sajószentpéter, Petőfi u. 12. 1/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés külterületi (zártkerti) földfelajánlás elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 155. sz. alatti bérlemény volt bérlőjére kiszabott késedelmi kamat elengedésére Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Területi Szociális Központ 2011. évi működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 186/2010.(IX.16.) KT határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. között 2009 március 20.-án kötött megbízási szerződés módosítására (az írásos anyag később kerül kiküldésre) Dr. Faragó Péter
polgármester
Dr. Németh László
a Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai