Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2011.03.24. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testület tagjai
2.0. Előterjesztés Hornyák Ferenc lakásfenntartási támogatás ügyében Perényi Barnabás
Közoktatási, Kulturális, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
3.0. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. Rendelet tervezet
4.0. Előterjesztés az 1/2009.(I.26.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat által nyújtott támogatások rendjéről Dr. Faragó Péter
polgármester
4.1. rendelet tervezet
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség részére visszatérítendő fejlesztési célú támogatás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.1. Kérelem az előterjesztéshez
5.2. támogatási szerződés tervezet az előterjesztéshez
6.0. Előterjesztés Dudra József, a Városgondnokság igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére, valamint a Városgondnokság igazgatói állás betöltésére irányuló pályázati kiírására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.1. kérelmek az előterjesztéshez
7.0. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak és könyvvizsgálójának választásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.1. Az előterjesztés melléklete
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi I. féléves munkatervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Lévay József Tagiskolájának tartós használatba adására Szilárdi László
Sajószentpéter Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
11.0. Tájékoztató a 2010. évben benyújtott pályázatok eredményéről, valamint a befejezett és folyamatban lévő beruházásokról Dr. Faragó Péter
polgármester
11.1. Hazai pályázatok
11.2. Uniós pályázatok
12.0. Tájékoztató az Önkormányzat által biztosított 2010. évi támogatások felhasználásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
12.1. Támogatás elszámolásáról táblázat

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai