Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2011.04.20. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés (titoktartási kötelezettségű) a 2011. évi "Sajószentpéter Város kitüntető díjak" adományozására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés Prokai Médea adósságkezelési támogatás ügyében Perényi Barnabás
Közoktatási, Kulturális, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
3.0. Előterjesztés rendelet alkotására a helyi állattartás szabályairól Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról - zárszámadás Dr. Faragó Péter
polgármester
4.1. A zárszámadás b) része - Éves ellenőrzési jelentés 2010. évről
4.2. A zárszámadás c) melléklete - Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés - Sajószentpéter Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről
4.3. A c) melléklethez tartozó táblázat
4.4. Előterjesztés a 2010. évi pénzmaradvány megállapítására, elszámolására és felhasználásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.1. Az előterjesztés melléklete
6.0. Előterjesztés Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének, felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak, valamint könyvvizsgálójának választásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a 2011/2012-es tanévben indítható első osztályok számának meghatározására (Az anyag kedden kerül kiküldésre!!!!) Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi út 8. 3/2. szám alatti önkormányzati bérlakás teraszának felújítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. szám alatti önkormányzati lakást használó Ragály Ferenc bérleti szerződésének megkötésére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 8/4. szám alatti lakás elővásárlási jogának gyakorlására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Beszámoló a Területi Szociális Központ 2010. évi szakmai munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Divinyiné Dr. Kovács Irén
aljegyző
15.0. Tájékoztató az önkormányzat által biztosított 2011. évi támogatások felosztásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
15.1. A tájékoztató melléklete

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai