Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2011.05.19. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Rendőrőrs 2010. évben végzett munkájáról (az anyag nagy terjedelme miatt hétfőn kerül feltöltésre) Dr. Faragó Péter
polgármester
Szternai Tamás
r. őrnagy őrsparancsnok
2.1. Előterjesztés a 6/2011.(I.20.) KT határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Városgondnokság igazgatójának (magasabb vezető) megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Tájékoztató Sajószentpéter Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési helyzetéről Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a szociális étkeztetés biztosításának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a közétkeztetés helyi szabályainak meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Területi Szociális Központ és Bölcsőde részmunkaidős álláshelyének elvonására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában két álláshely elvonására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Városgondnokság két álláshelyének elvonására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Városgondnokság SZMSZ-ének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Városgondnokság közalkalmazotti létszámának csökkentésére Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a 2011/2012-es nevelési év indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2000.(II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. tevékenységéről szóló 2010. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés és 2011. évi üzleti terv jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. tevékenységéről szóló 2010. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés és mérleg elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.1. melléklet - beszámoló
17.2. melléklet - FB jkv.
17.3. melléklet - közhasznúségi jelentés
17.4. melléklet - mutatók
17.5. melléklet - mérleg
17.6. melléklet - könyvvizsgálói jelentés
18.0. Előterjesztés a II. sz. fogorvosi szolgálat működtetésére vonatkozó támogatási szerződés módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről szóló 98/2010.(IV.22.) KT határozat felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Gyógyító-Megelőző Intézmény beszámolója a 2010. évi szakmai munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának általános felülvizsgálatáról Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények fenntartóival megkötött megállapodás módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztés a Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosításáról szóló 38/2011.(II.24.) KT határozat felülvizsgálatáról Dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Előterjesztés saját forrás biztosítására a "Szivárványos gyermekálom a Pipiske-domb alján!" a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bővítése című, ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 számú projekthez kapcsolódóan Dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Előterjesztés a 2011. évi nyári gyermekétkeztetésre Dr. Faragó Péter
polgármester
26.0. Előterjesztés Sajószentpéter, Kossuth út 127. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására Dr. Faragó Péter
polgármester
26.1. A határozat melléklete hétfőn kerül feltöltésre Dr. Faragó Péter
polgármester
27.0. Előterjesztés a 279/1.-279/23 hrsz-ú Patak utca déli részén lévő garázstelkek (23 db) értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
28.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 8/5. alatti lakáshoz kapcsolódó elővásárlási jogról történő lemondásra Dr. Faragó Péter
polgármester
29.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi I. féléves munkatervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
30.0. Beszámoló a polgárőrség munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
31.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
32.0. Rendkívüli előterjesztés vészhelyzet elhárítása alkalmával szálláshely-phenőhely, valamint meleg étkeztetés biztsítására vonatkozó keretmegállapodások jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
33.0. Rendkívüli előterjesztés az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 számú "Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja" című pályázat keretében megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
34.0. Rendkívüli előterjesztés Berente-Sajószentpéter összekötő út új nyomvonalának kialakítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai