Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2011.06.23. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselők
2.1. Előterjesztés Demeter Ildikó adósságkezelési támogatás ügyében Perényi Barnabás
Közoktatási, Kulturális, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
2.2. Előterjesztés Demeter Ildikó átmeneti segély kérelem elutasítása ügyében Perényi Barnabás
Közoktatási, Kulturális, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
2.3. Előterjesztés az aljegyző kinevezésére Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető
2.4.0. Előterjesztés a 2006-2010. május 31. közötti időszakra vonatkozóan az önkormányzati gazdálkodás belső ellenőri vizsgálatának megállapításairól (az anyag nagy terjedelme miatt két részben kerül feltöltésre) I. rész 22. oldalig
2.4.1. II. rész 22 oldaltól
2.5. Előterjesztés Demeter Ildikó részére tiszteletdíj megállapítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. Az elfogadott SZMSZ
3.2. A B-A-Z megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele
3.3. A módosított SZMSZ
4.0. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáróül, a vagyonhasznosítás rendjéről és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 19/2004.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Terve Szerkezeti Tervének Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2008.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala két álláshelyének elvonására és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár álláshelyének elvonására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi II. féléves munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának 2010/2011-es tanévben történő végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények teljes körű fenntartói intézményértékelésére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.1. iskolára vonatkozó rész
12.2. óvodára vonatkozó rész
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola, a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programjának 2010/2011-es tanévben történő végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a 2010. évi országos kompetenciamérés eredményeiből következő intézkedési terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlődési Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Akciótervének felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Beszámoló a nevelési-oktatási intézmények 2010/2011-es tanévének értékeléséről, a 2011/2012-es tanév előkészítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
17.1. Sajószentpéteri Központi Általános Iskola beszámolója
17.2. A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda beszámolója
17.3. A Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója
18.0. Előterjesztés a Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a Területi Szociális Központ és Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret megemelésére Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés tőketartozás törlésére Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztsé felhalmozási forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Előterjesztés az ÉMOP-3.1.2/E-11 pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról (Később kerül feltöltésre) Dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Előterjesztés az Árpád u. 2. sz. alatti ingatlan udvar használatára Dr. Faragó Péter
polgármester
26.0. Beszámoló a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. félévi működéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
27.0. Tájékoztató a 70 év felettiek szemétszállítási díj mentességének és a vállalkozások szemétszállítási szerződésének felülvizsgálatáról Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai