Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2011.09.22. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testület tagjai
2.1. Előterjesztés Budaháziné Páli Ilona adósságkezelési szolgáltatás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés Kovács Jenő adósságkezelési szolgáltatás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés Drahos Miklósné adósságkezelési szolgáltatás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés Tóth Ferencné adósságkezelési szolgáltatás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés Kerekes Andrásné adósságkezelési szolgáltatás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendelet tervezet szövege és a táblázatok a hétfői napon kerülnek feltöltésre.) Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Önkormányzata egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a 7721. igénylésazonosító számú vis maior támogatás támogatási maradványának lemondására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Harica út 1. szám alatti ingatlan kamerás vagyonvédelmi rendszerének kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának módosítására (Az anyag nagy terjedelme miatt nem került feltöltésre, megtekinthető a jegyzői titkárságon.) Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programjának módosítására (Az anyag nagy terjedelme miatt nem került feltöltésre, megtekinthető a jegyzői titkárságon.) Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés közművelődési pályázatok benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Beszámoló a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Beszámoló a 2011. I. félévi építéshatósági tevékenységről Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Tájékoztató Sajószentpéter népességének összetételéről, létszámának alakulásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés oktatási esélyegyenlőséget szolgáló pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal számára informaitkai beszerzéshez szükséges felhalmozási forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai