Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2011.10.20. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Előterjesztés Székelyné Drahos Mária, a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda vezetője magasabb vezetői beosztás visszavonására, valamint közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Az előterjesztés melléklete
3.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) állás betöltésére irányuló pályázat kiírására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadására, valamint a 2012-2015. évek közötti belső ellenőrzési stratégiai terv jóváhagyására dr. Borosné dr. Horváth Ágnes
aljegyző
4.1. 2012. ellenőrzési terv
4.2. 3 éves stratégiai terv
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. végelszámolással történő megszüntetésére, valamint az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 számú „Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Bükk II. Társasház önkormányzati támogatás iránti kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Margit kapu 4. szám alatti ingatlan értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Beszámoló az új közfoglalkoztatási rendszer 2011. I-III. negyedévi tapasztalatairól Dr. Faragó Péter
polgármester
8.1. Az előterjesztés mellékletei (táblázatok)
9.0. Előterjesztés a ravatalozó használatára vonatkozó megállapodás megszüntetésére és további használatára Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 504, 505 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelölésére Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai