Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2011.11.24. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.0. Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésére a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dr. Borosné dr. Horváth Ágnes
aljegyző
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter, és a társult községek területén végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 27/1996.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározására dr. Borosné dr. Horváth Ágnes
aljegyző
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. 2 lh. 3/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Beszámoló a helyi adórendeletek végrehajtásáról dr. Borosné dr. Horváth Ágnes
aljegyző
7.0. Beszámoló a város 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi teljesüléséről dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Városgondnokság egy, valamint a Gyógyító-Megelőző Intézmény két álláshelyének elvonására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés jubileumi jutalom kifizetéséhez pénzügyi fedezet biztosítására dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés átmeneti téli rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont tornacsarnoka működésének időszakos korlátozására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés Sajószentpéter, Tulipán ú. 25. sz. alatti ingatlan megvételére vonatkozó felajánlására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai