Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2011.12.15. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés Borsosné Felföldi Judit adósságkezelési szolgáltatás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) állás betöltésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az ÉRV Zrt. között fennálló üzemeltetési szerződés módosítására és Sajószetnpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséről és használatáról szóló 19/1996.(VIII.29.) önkormányzati rendeletének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjersztés Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a 2012. évi szemétszállítási díjak megállapítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi I. féléves munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Beszámoló a Miskolc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsában végzett munkáról (2011. év II. félév) Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. "végelszámolás alatt" tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadására, valamint a felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak, továbbá könyvvizsgálójának választására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a ravatalozók használatára Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztsé a tagintézményektől távol lakó gyermekek rendszeres óvodába járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a "SAJÓ" Közalapítvány működésének megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Gyógyító-Megelőző Intézmény eszköz beszerzésére dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a 2012. évre szóló reorganizációs hitel felvételére Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a képviselők tiszteletdíjáról szóló 18/2010.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2011.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai