Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2012.01.26. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Előterjesztés közfoglalkoztatási koncepció elfogadására, valamint hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásához kérelem benyújtására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
ISZO osztályezető
Meghívott: Seres Ottó
Kazincbarcikai Munkaügyi Központ kirendeltségvezetője
2.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselők
3.1. Előterjesztés Suhai Sándorné ápolási díj ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
3.2. Előterjesztés Ignácz Józsefné temetési segély ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 19/2004.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 2514 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölésére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 1892 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölésére Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a ravatalozók használatba adására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Miskolc Kistérség Többcélú társulása Közoktatási Feladatellátási és Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás alapító okiratának hatályon kívül helyezésére és a működési költségeihez történő hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai