Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2012.02.23. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása dr. Faragó Péter
polgármester
képviselők
2.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Az előterjesztés mellékletei és rendelet tervezet
3.0. Előterjsztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulására dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadására dr. Faragó Péter
polgármester
4.1. Az előterjesztés melléklete 1-2.
4.2. Az előterjesztés melléklete 3-15
4.3. Az előterjesztés melléklete - jegyzőkönyvek
5.0. Előterjesztés a szemétszállítási díjak megállapítására, valamint a köztisztasággal és a települési szillárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az ÉRV ZRt. között fennálló üzemeltetési szerződés módosítására és a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséről és használatáról szóló 19/1996.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal függő kiadásainak rendezésére dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozása és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a tagintézményektől távol lakó gyermekek rendszeres óvodába járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működtetésére dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a 2011-2012. tanévben megrendezendő művészeti és sportversenyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-MVS-11) és a közoktatásban tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatása (A pályázat kódja: NTP-KTMK-11) című pályázatok benyújtásához történő hozzájárulásra dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár közalkalmazotti létszámának csökkentésére dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. "végelszámolás alatt" végelszámolásának befejezéséről dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés aljegyzői állás betöltésére irányuló pályázat kiírására dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés felhatalmazás Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számára projektekben való közreműködésre dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Beszámoló a Gyógyító-Megelőző Intézmény 2011. évi szakmai munkájáról dr. Faragó Péter
polgármester
Dr. Kacsándi László
GYÓMI vezetője
16.0. Tájékoztató az önkormányzati törvényről dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Tájékoztató a nemzeti vagyonról szóló törvényről dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Rendkívüli előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár közművelődési pályázatainak benyújtására dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városi Sportegyesület támogatására Kocsi Tibor
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai