Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2012.03.22. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása dr. Faragó Péter
polgármester
képviselők
2.0. Előterjesztés fegyelmi eljárásban fegyelmi tanács tagjainak kijelölésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011.(VI.27.) önkormányzat rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 19/2004.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéteri Központi Általános Iskola átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár közalkalmazotti létszámának csökkentéséről szóló 22/2012.(II.23.) határozat módosítására, valamint a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola közalkalmazotti létszámának csökkentésére Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvoda épületének felújításához szükséges önkormányzati saját forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Zrínyi u. 3. sz. alatti ingatlan hasznosításáról szóló 38/2011.(II.24.) és a 205/2011.(V.19.) határozatok visszavonására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” című TÁMOP-6.2.2/A/11/1 kódszámú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés iskolai tehetséggondozás című TÁMOP-3.4.3-11/2. azonosító számú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés saját forrás biztosítására a „Sajószentpéter, Nyögő patak gyaloghíd, járda és csapadékvíz elvezetésének építése” című,. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124 számú projekthez kapcsolódóan Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló a Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2011. évi szakmai munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Rendkívüli előterjesztés görögkatolikus óvoda indításához szükséges ingatlan biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Rendkívüli előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár könyvtári pályázatának benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai