Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2012.04.19. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása dr. Faragó Péter
polgármester
képviselők
2.1. Előterjesztés aljegyző kinevezésére Dr. Márton Kinga jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina ISZO osztályvezető
2.2. Előterjesztés (titoktartási kötelezettségű) a 2012. évi "Sajószentpéter Város kitüntető díjak" adományozására dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szöveges anyag dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. 1-5. számú mellékletek
3.2. 6-H/4 mellékletek
3.3. Szöveges beszámolótól (VG és intézmények) és a nemzetiségi önkormányzatok
3.4. Éves ellenőrzési jelentés 2011. évről (Zárszámadás B. része)
3.5. 8. melléklet
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványványának felosztására dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésére dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a szemétszállítási díjak megállapítására, a 89/2009.(V.21.) határozattal elfogadott peren kívüli egyezségi megállapodás módosítására, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzései eljárásai statisztikai összegezésének elfogadására dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálatára dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a 2012/2013-as tanévben indítható első osztályok számának meghatározására dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis u.A. önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a 2012. évi kátyúzási feladatainak végrehajtásához szükséges többletforrás biztosítására dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a XI. Testvérvárosi Ifjúsági Sporttalálkozón való részvételhez forrás biztosítására dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Társasházak közgyűlésein Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint lakástulajdonos általános képviseletére dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés Sajószentpéter "Csemetekert" hasznosítására vonatkozó megállapodás előkészítésére dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátására, tárgyi eszközeinek használatba adására dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a rádiófrekvenciás elektromágneses sugárzást mérő műszerek elhelyezésére dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Újbánya-telepen 2 db önkormányzati lakás tetőfelújításához szükséges forrás biztosítására dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 1769/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének értékesítésére dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés "Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában" című TÁMOP-3.2.13-12/1 azonosító számú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat fen formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú pályázat benyújtására dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Dr. Márton Kinga jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina ISZO osztályvezető
23.0. Tájékoztató a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmével kapcsolatban Dr. Márton Kinga jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina ISZO osztályvezető
24.0. Tájékoztató az önkormányzat által biztosított 2011. évi támogatások felhasználásáról dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Előterjesztés a Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség ravatalozó használatára dr. Faragó Péter
polgármester
26.0. Rendkívüli előterjesztés értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hirdetési költségeire forrás biztosítása Dr. Faragó Péter
polgármester
27.0. Rendkívüli előterjesztés a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésre Dr. Faragó Péter
polgármester
28.0. Előterjesztés az alkülönített lakásalap átmeneti finanszírozási célú felhesználásának engedélyezésére dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai