Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2012.06.21. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása dr. Faragó Péter
polgármester
képviselők
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 2548/28 hrsz-ú ingatlan megvásárlására történő felajánlására dr. Faragó Péter
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna u. 5/C 2/6 sz. alatti ingatlan megvásárlására történő elővásárlási jog érvényesítésére dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Péch A. u. 1. II. lh. 3/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott START közfoglalkoztatási pályázathoz szükséges előfinanszírozás biztosításáról és a 93/2012.(V.21.) határozat visszavonására dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a 2012. évi parlagfű-mentesítési országos közfoglalkoztatási programhoz hozzájárulás biztosításátra dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a "SAJÓ" Közalapítvány megszüntetéséről szóló 262/2011.(XII.15.) határozat visszavonására dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztsé a Sajószentpéter szennyvízhálózat és szennyvíztisztító művek üzemeltetési szerződés módosításának jóváhagyására dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 149. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 39. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségbe bérlőtárs befogadására dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés az egészségügyi szolgáltatók magánrendeléséhez történő hozzájárulásra dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására dr. Faragó Péter
polgármester
12.1. SKÁI SZMSZ
12.2. SKNOÓ SZMSZ
12.3. SEPSZ SZMSZ
12.4. GYÓMI SZMSZ
12.5. MSK SZMSZ
12.6. TSZK SZMSZ
12.7. VG SZMSZ
13.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának 2011/2012.es tanévben történő végrehajtásáról dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Központi Általános Iskola, a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Sajószentptéeri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programjának 2011/2012-es tanévben történő végrehajtásáról dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Akciótervének végrehajtására a 2011/2012-es tanévben dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló a nevelési-oktatási intézmények és a Sajószentpéteri Egységes Pedagógia Szakszolgálat 2011/2012-es tanévének értékeléséről dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi II. féléves Munkatervére dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Tájékoztató a 2011. évi országos kompetenciamérés eredményeiről dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Beszámoló a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2012. I. félévi működéséről dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó helyi rendelkezés végrehajtásáról dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Tájékoztató a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. "végelszámolás alatt" cégjegyzékből való törléséről dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés reorganizációs célú kölcsön és folyószámlahitel futamidejének meghosszabbítására dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai