Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2012.08.30. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Dr. Árvay Zoltán InterScreen Kft. ügyvezetőjének szóbeli tájékoztatója Dr. Árvai Zoltán
ügyvezető
2.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testület tagjai
3.1. Előterjesztés aljegyző kinevezésére Jegyző távollétében
Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezető
3.2. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkezetési Nonprofit Kft-vel kapcsolatos alapítói döntésekre Dr. Faragó Péter
polgármester
3.3. Előterjesztés a 99/2012.(V.29.) és a 100/2012.(V.29.) határoztok módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
3.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Péch A. u. 1. II. lhz. 3/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségbe bérlőtárs befogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.6. Előterjesztés Benyákné Szendrei Mária adósságkezelési szolgáltatás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
3.7. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kazinczy F. u. 21. sz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi pénzügyi teljesítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
5.1. összevont szöveges beszámoló
5.2. intézmények szöveges beszámolói
5.3. teljes melléklet
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 19/2004.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés szociális földprogramról szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. évi igazgatási szünet elrendelésére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Jegyző távollétében:
Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezető
12.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározására Jegyző távollétében:
Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezető
13.0. Előterjesztés szociális földprogram végrehajtásához szükséges földterület biztosítására, együttműködési megállapodás és szervezeti és működési szabályzat elfogadására Dr. Faragtó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a szociális ellátások természetben történő nyújtásának bevezetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére Dr. Faragó Péter
polgármster
16.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont tornacsarnoka működésének időszakos korlátozására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés MoLaRi rendszer bővítésének engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 179. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítéséről szóló 134/2012. (V.29.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kálvin tér 7. szám alatti ingatlan (volt Lévay József Tagiskola) értékesítésre történő kijelölésére Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés ingatlanforgalmazó cég megbízásáról szóló 104/2012.(V.29.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 185. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 185. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, II. akna 5011 és 5025 hrsz alatti lakosok kerítésépítéséhez tulajdonosi hozzájárulásra dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Előterjesztés Újbánya-telepi önkormányzati tulajdonú lakások tetőfelújításához forrás biztosítására dr. Faragó Péter
polgármester
26.0. Előterjsztés hulladékudvar kialakításának szándékáról dr. Faragó Péter
polgármester
27.0. Előterjesztés a 2013. évi START közmunkaprogramban történő részvételre dr. Faragó Péter
polgármester
28.0. Előterjesztés az "Innovatív iskolák támogatása" című TÁMOP-3.1.4-12/2 azonosító számú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra dr. Faragó Péter
polgármester
29.0. Előterjesztés a "Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása" című TÁMOP-3.3.8-12/2 azonosító számú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra dr. Faragó Péter
polgármester
30.0. Előterjesztés a "Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása" című TÁMOP-3.3.8-12/2 azonosító számú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra dr. Faragó Péter
polgármester
31.0. Előterjesztés maximális létszámtól való eltérés fenntartói engedélyezésére a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában dr. Faragó Péter
polgármester
32.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
33.0. Előterjestzés a SKÁI és az SKNOÓ Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyására dr. Faragó Péter
polgármester
33.1. SKÁI anyaga
33.2. SKNOÓ anyaga
34.0. Előterjesztés a SKÁI Pedagógiai Programjának, valamint a SKNOÓ Nevelési Programjának jóváhagyására dr. Faragó Péter
polgármester
34.1. SKÁI anyaga
34.2. SKNOÓ anyaga
34.3. Óvoda szakértői vélemény
34.4. iskola szakértői véleménye
35.0. Előterjesztés a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Akciótervének felülvizsgálatára dr. Faragó Péter
polgármester
36.0. Előterjersztés a SKÁI és SKNOÓ Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyására dr. Faragó Péter
polgármester
37.0. Beszámoló a 2012. évi II. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról dr. Faragó Péter
polgármester
38.0. Tájékoztató a járási hivatalok kialakításáról jegyző távollétében:
Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezető
39.0. Tájékoztató az általános iskolai oktatásban 2013. évtől várható változásokról jegyző távollétében:
Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezető

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai