Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2012.09.27. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testület tagjai
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Wesselényi u. 7. szám alatti lakóépület hatósági úton történő részleges elbontásához forrás biztosítására Jegyző távollétében: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
ISZO osztályvezető
2.2. Előterjesztés a Városgondnokság függő kiadásának rendezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Beszámoló a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
Sajó Attila
MSK igazgató
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.1. Az előterjesztés melléklete
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola feleslegessé vált eszközeinek térítésmentes átadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Jegyző távollétében: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
ISZO ov.
8.1. Az szmsz norma szövege
8.2. Az szmsz 1. függeléke
8.3. szmsz 2. függeléke
8.4. szmsz 3. függeléke
8.5. szmsz 5. függeléke
9.0. Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsoltos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár közművelődési és népművészeti pályázatainak benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, 441, 825/001 és 171 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről szóló határozatok módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, 081/192 hrsz-ú présház tulajdonjogának rendezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna u. 9. 2. lh. 4/3. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 187. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Városgondnokság telephelyén tárolt használaton kívüli, üzemképtelen, nem felújítható fűtőtestek értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés balesetveszélyes járdák és útburkolatok javításához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Beszámoló a 2011. év II. félévi és 2012. év I. félévi építéshatósági tevékenységről Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Tájékoztató Sajószentpéter népességének összetételéről, létszámának alakulásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokról Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a helyi állattartás szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezésére és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról szóló rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai