Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2012.10.18. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint kérdések, észrevételek
2.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna u. 9. II. lh. 23. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására (zárt ülés) Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadására, valamint a 2012-2015. évek közötti belső ellenőrzési stratégiai terv. 1. sz. kiegészítésének jóváhagyására Jegyző távollétében: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető
3.1. Az előterjesztés melléklete
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola működtetésére vonatkozó döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármster
6.0. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásra Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Központi Napközi Otthonos Óvoda szoftver beszerzéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 155. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Rákóczi út 2. sz. alatti ingatlan tulajdoni hányadának megvételre történő felajánlására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis u. A. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére és újbóli bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter a Kassai és a Kandó Kálmán utcák csapadékvíz elvezetésének tervezéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Tájékoztató a 2012. I-III. negyedévi közfoglalkoztatási rendszer tapasztalatairól Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai