Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2012.11.22. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.1. Előterjesztés a VI. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
1.2. Előterjesztés az I. fogorvosi szolgálat működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
1.3. Előterjesztés behajthatatlan étkezési térítési díjhátralék törlésére Dr. Faragó Péter
polgármester
1.4. Előterjesztés Sajószentpéter önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hátralékos bérlőivel kötött szerződések felmondására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról szóló 25/2012.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a képviselkő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás tagságának feltételeire és annak keretében vállalt feladatokra Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatához szükséges döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres óvodába járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi II. féléves munkatervéről szóló 165/2012.(VI.21.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Somogyi Béla u. 9. sz. alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodás módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis u. A. sz. alatti önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiség átadás-átvételével kapcsolatos elszámolásra Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. I/3. sz. alatti önkormányzati bérlakás kombi kazán cseréjéhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés Sajüószentpéter Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Beszámolós Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról Jegyző távollétében: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető
18.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2012. I-III. negyedévi pénzügyi teljesüléséről Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai