Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2012.12.20. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, képviselői kérdések, vélemények megvitatása dr. Faragó Péter
polgármester
képviselők
2.1. Előterjesztés a III. sz. fogorvosi szolgálat működtetésére dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Felügyelő Bizottsága tagjainak és könyvvizsgálójának választására, valamint a Sajó Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazására dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 4. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Rendkívüli előterjesztés a II. sz. fogorvosi szolgálat működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása tárgyában létrejött Közszolgáltatási Szerződés módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 27/1996.(XII.18:) önkormányzati rendelet módosítására (Az előterjesztés később kerül feltöltésre!) dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 27/2004.(IX.07.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának felülvizsgálatára dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező 2013. évre szóló kiemelt célok meghatározására dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi I. féléves munkatervére dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola és a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálatára dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepcijának, közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára, valamint szakértői felülvizsgálatához forrás biztosítására dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés OTP Banknál vezetett számlák megszüntetésére dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés OTP részvények értékesítésére dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a reorganizációs célú kölcsön és folyószámlahitel futamidejének meghosszabbítására dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés társasházak közgyűlésein Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint lakástulajdonos általános képviseletére dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Árpád u. 7. sz. alatti ingatlanra érkezett ajánlattal kapcsolatos döntésre dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés az "Épületenergetikai fejlesztések" című KEOP-5.5.0/C kódszámú pályázat benyújtására dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztés a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0863 azonosító számú pályázatban beszerzett laptop pótlásához forrás biztosítására dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Előterjesztés a Sajó Televízió áthelyezésére dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár 2013. évi működési feltételeire dr. Faragó Péter
polgármester
26.0. Előterjesztés a Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2013. évi működési feltételeire dr. Faragó Péter
polgármester
27.0. Előterjesztés a Városgondnokság 2013. évi működési feltételeire dr. Faragó Péter
polgármester
28.0. Előterjesztés a KYA 032 forgalmi rendszámú Ford Tranzit használatba adására dr. Faragó Péter
polgármester
29.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület és Sajószentpéter Városi Önkormányzat együttműködéséről szóló 96/2012.(V.21.) határozat módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
30.0. Beszámoló a Projektiroda 2012. évi munkájáról dr. Faragó Péter
polgármester
31.0. Beszámoló a 2012. évi III. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról dr. Faragó Péter
polgármester
32.0. Beszámoló a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkáról (2012. év II. félév) dr. Faragó Péter
polgármester
33.0. Rendkívüli előterjesztés a Városgondnokság alapító okiratának felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
34.0. Rendkívüli előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. támogatására Dr. Faragó Péter
polgármester
35.0. Rendkívüli előterjesztés az elkülönített lakásalap átmeneti finanszírozási célú felhasználásának engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
36.0. Rendkívüli előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra és Semmelweis Utcai Tagóvodák előtetőinek helyreállítási munkáihoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai