Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2013.01.31. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés Szuhai Krisztián ápolási díj ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának, Felügyelő Bizottsága tagjainak és ügyvezetőjének választására, Alapító Okiratának módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés bérleti díjtartozás részletfizetéssel történő kiegyenlítésére dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztsé Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi I. féléves munkatervének módosítására dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására dr. Faragó Péter
polgármester
4.1. Előterjesztés melléklete
5.0. Előterjesztsé közfoglalkoztatási koncepció elfogadására, valamint hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásához kérelem benyújtására dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. sz. alatti társasházban dohánytermék forgalmazásához, valamint Lottózó kialakításához szükséges tulajdonosi hozzájárulásra dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Élmunkás u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kazinczy F. u. 11. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő telken, magántulajdonban álló építmény bővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. sz. alatti önkormányzati tulajdonő bérlakás bérbeadására dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együtűködési megállapodás felülvizsgálatára dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a járóbeteg-szakellátási feladat ellátására dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés az "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című KEOP-5.5.0/A kódszámú pályázat benyújtására dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés intézményi alapító okiratok felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Rendkívüli előterjesztés a Városgondnokság portaszolgálatának ellátásához szükséges forrás biztosítására, valamint hozzájárulás az MSK kulturális közfoglalkoztaátsi programban való részvételéhez Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai