Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2013.02.21. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testület tagjai
2.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzt tulajdonában lévő lakások hátralékos bérlőinek díjtartozásuk részletfizetésben történő kiegyenlítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Napközi Otthonos Óvodában a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés az I. sz. fogorvosi szolgálat működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a KEOP-5.6.0 energiahatékonysági pályázaton való részvételre Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a 26/2013.(I.31.) határozat visszavonására, épületszerkezeti és épületenergetikai fejlesztéshez kapcsolódó forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés hozzájárulás a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár pályázatának a Nemzeti Kulturális Alaphoz történő benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Beszámoló a 2012. II. féléves építéshatósági tevékenységről dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai