Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2013.04.18. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselők
2.1. Előterjesztés a 2013. évi városi kitüntető díjak adományozásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés Dudra József, a Városgondnokság igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés Székelyné Drahos Mária, a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter 5012 hrsz-ú ingatlan megvásárlására történő elővásárlási jog érvényesítésére dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés Budaháziné Páli Ilona adósságkezelési szolgáltatás ügyében dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. Beszámoló a 2012. évi költségvetés gazdálkodásának teljesüléséről (zárszámadás) és 2012. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőri beszámoló jelentés Dr. Faragó Péter
polgármester
3.2. Az előterjesztés mellékletei.
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.1. Független könyvvizsgálói jelentés
5.0. Előterjesztés a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárásról, valamint a településképi kötelezetésről szóló rendeletek elfogadására dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felosztására dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési köncepciójára dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter, Péch A. út 12. I. lph. 3/4. sz. alatti önkormányzati lakás nagyszobai nyílászáróinak cseréjéhez szükséges forrás biztosítására dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 191. 3/2. sz. alatti önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréjéhez szükséges forrás biztosítására dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Városgondnokság igazgatói állás betöltésére irányuló pályázat kiírására dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) állás betöltésére irányuló pályázat kiírására dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadására dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályozására dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának elfogadására dr. Faragó Péter
polgármester
15.1. Sajószentpéter Város Települési Környezetvédelmi Programja dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvoda épületének felújításához szükséges önkormányzati saját forrás biztosítására dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés hozzájárulás a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár pályázatainak a Nemzeti Kulturális Alaphoz történő benyújtására dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a 2013. évi nyári gyermekétkeztetésről dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Beszámoló a 2013. I. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról dr. Faragó Péter
polgármester
20.1. Melléklet
21.0. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai