Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2013.05.30. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Rendőrőrs 2012. évben végzett munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
Szternai Tamás
r.őrnagy, őrsparancsnok
2.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és 2013. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
Sulyok Barnabás
ügyvezető
5.0. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és 2013. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
Sulyok Barnabás
ügyvezető
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások egyes felújítási munkálataihoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 3367 hrsz-ú külterületi (zártkerti) ingatlan földfelajánlás elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség villamoshálózat fejlesztéséhez való hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 201. sz. alatti közterületen lévő Szabó Lászlóné tulajdonában álló üzlethelyiség felajánlása Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 187. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 187. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a „LÉVAY 1997” Alapítvány v.a. vagyonának felhasználására Dr. Faragó Péter
polgármeste
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés Sajószentpéter és Társult Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás megszüntetésére Dr. Faragó Péte5r
polgármester
16.0. Előterjesztés magasabb vezetői pályázatot véleményező bizottság megalakítására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Városgondnokság és az önállóan működő intézmények közötti „Együttműködési megállapodás” felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a bölcsőde 2013. évi nyári nyitvatartási rendjére Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár pályázatának benyújtására a nemzeti Kulturális Alaphoz Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Beszámoló a Sajószentpéter Polgárőrség (Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület) 2012. évi munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
Leskó Imre
elnök
21.0. Beszámoló a Gyógyító-Megelőző Intézmény 2012. évi szakmai munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
Dr. Kacsándi László
intézményvezető
22.0. Rendkívüli előterjesztés testvér-települési kapcsolatok erősítésének támogatására benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Rendkívüli előterjesztés szociális földprogram végrehajtásához szükséges földterület biztosítzására, együttműködési megállapodás és szervezeti és működési szabályzat elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai