Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2013.06.20. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések,indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés a Városgondnokság igazgatójának (magasabb vezető) megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetőjének magasabb vezetői beosztásra adott megbízásának visszavonására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hátralékos bérlőivel kötött szerződések felmondására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés behajthatatlan étkezési térítési díjhátralék törlésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi II. féléves munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 39. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyának változására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. fsz. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő kandalló beépítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Sajószentpéter, 3012/3 hrsz-ú zártkerti ingatlan földfelajánlására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Hrica u. 8. számú társasház előtti útszakasz és járda aszfaltozásához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a 2013/2014-es nevelési év indításához kapcsolódó döntésrekre a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Tájékoztató a nevelési intézmény 2012/2013-as nevelési évének értékeléséről, a 2013/2014-es nevelési év előkészítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai