Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2013.08.29. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testület tagjai
2.1. Előterjesztés Sáfár Lászlóné ápolási díj ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés Szabó Lászlóné szemétszállítási díj ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés Eczet János adósságkezelési szolgáltatás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés Gyulai Judit kártérítési igényére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Tájékoztató az adósságkonszolidációról Dr. Faragó Péter
polgármester
2.6. Előterjesztés a ravatalozók üzemeltetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a közterület rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazotti létszámára Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Városgondnokság igazgatói állás betöltésére irányuló pályázati kiírására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. 3/1. sz. alatti önkormányzati lakás felújítási munkálataihoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés egyes ingatlanok megvásárlásra történő felajánlására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 2253 és 1700/A/9 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.1. Az előterjesztés 1-27 oldala
20.2. Az előterjesztés 28-65 oldala
20.3. Intézkedési terv
21.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Sportegyesület kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés a 2013. II. féléves munkaterv módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 925/548 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Beszámoló a II. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Beszámoló a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett I. féléves munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
26.0. Előterjesztés a sportcsarnok téli működéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
27.0. Rendkívüli előterjesztés a testvér-települési kapcsolatok erősítésének támogatására benyújtandó pályázatra Dr. Faragó Péte
polgármester
28.0. Előterjesztés Sajószentpéter, Harica út 7-8. szám előtti útszakasz kivitelezéséhez többlet forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai