Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2013.09.26. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselők
2.1. Előterjesztés Hankó Gézáné ápolási díj ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hátralékos bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Városgondnokság igazgatójának (magasabb vezető) megbizására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés Sáfár László adósságkezelési szolgáltatás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentptéer Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi pénzügyi teljesítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2548/20/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Az előterjesztő visszavonta előterjesztését. Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető Zalka Máté és Zója utca átnevezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozásra Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés az óvodapedagógusok illetménypótlékának megállapítására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár pályázatainak benyújtásáról a Nemzeti Kulturális Alaphoz Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés kéményseprő-ipari szolgáltatáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzéshez felhalmozási forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéeri Kossuth Lajos Általános Iskola intézményi Tanácsába tagok delegálására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés megszerzésére Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés állami támogatásának elszámolására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai