Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2013.10.24. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére közszolgáltató kijelölésére, közszolgáltatási szerződés elfogadására és önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a települési szilárd hullakékkezelési köszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2013. évi I-III. negyedévi pénzügyi teljesüléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjsztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u.2. I. lph. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálaltainak engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 24. sz. alatti és a Sajószentpéter-Dusnokpuszta 2733 hrsz-ú ravatalozók üzemeltetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés egyes ingatlanok térítésmentes felajánlására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Társulási Tanácsba delegált tag helyettesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a központi ügyeleti ellátás működtetéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Beszámoló a 2013. évi III. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a 2013-2014. évi közfoglalkoztatás forrása terhére indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást támogató pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai