Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2013.11.21. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testület tagjai
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hátralékos bérlőivel kötött szerződések felmondásáról szóló 42/2013.(III.21.) határozat visszavonására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés Fiák Gábor és neje fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására adott kölcsön visszafizetésével kapcsolatos kérelem elbírálása Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. A helyi adórendeletek felülvizsgálatára és beszámoló azok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
5.1. Előterjesztés a helyi építményadóról szóló 29/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 30/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.3. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 10/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására (később kerül kiküldésre) Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadására, valamint a 2012-2015. évek közötti belső ellenőrzési stratégiai terv 2. sz. kiegészítésének jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres óvodába járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére, valamint a 123/2013.(VI.20.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/2. szám alatti önkormányzati ingatlan felújításához szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Péch A. u. 12. I. lh. 3/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter egyes belterületi ingatlanok bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja út 2. I. lph. 2/3.sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis u. A. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség közös költség viselésének megosztására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár 2014. évi működési feltételeinek biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés Sajószentpéter dél-keleti városrész (Alvég) csapadékvíz elvezetésének tervezéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előóterjesztés a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat téli közmunka programjának megvalósítása érdekében kötött együttműködési megállapodásra Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai