Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2014.01.23. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hátralékos bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a 2014. évi kistérségi startmunka mintaprogramok keretében megvalósuló közfoglalkozatást támogató kérelmek benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságkonszolidációjára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Városgondnokság szervezeti egységei létszámának meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Lévay József Városi Könyvtár nyitva-tartási rendjére Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a sajószentpéteri 143 hrsz-ú ravatalozó állagmegóvási-karbantartási munkáihoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés zártkerti ingatlanok bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Tárna u. 13. II. lph. 4/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás egyes felújítási munkálataihoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a 155/2013.(VIII.29.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására, az óvoda 2014. évi nyári zárva tartási rendjére Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Beszámoló a 2013. évi IV. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Rendkívüli előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi I. féléves munkatervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló haszonkölcsön szerződés és a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az Esély Európában Integrációs Egyesülettel fennálló bérleti szerződés módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai