Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2014.02.27. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására Dr.Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző
2.2. Előterjesztés hátralékokkal kapcsolatos kérelmekre Dr.Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző
2.3. Előterjesztés behajthatatlan követelések, valamint függő kiadások rendezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. 3/2. szám alatti ingatlan térítésmentes felajánlására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak fizetendő vagyoni hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételei 3 éves alakulásának bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés az intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés elvi hozzájárulásra a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájának fűtési rendszer korszerűsítéséhez Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal informatikai stratégiájához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja utca 1. sz. alatt elhelyezkedő lakóépület melletti kémény bontásához forrás biztosítása Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Sajószentpéter város közigazgatási területén lévő közterületi játszótéri eszközök időszakos ellenőrzéséhez és tanúsításához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Kristály Étterem épületvillamossági rekonstrukciója I. ütemének tervezéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 187. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségben klímaberendezés beszereléséhez való hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis A. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis u. A. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés Sajószentpéter város 2014. évi feladatellátásához kapcsolódó hulladékok elszállításához és ártalmatlanításához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a helyi önkormányzatok részére biztosított 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételére Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés testvér-települési kapcsolatok erősítésének támogatására vonatkozó pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról Dr.Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző
21.0. Beszámoló a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Tájékoztató az előre fizetős villamos-mérőórák felszereléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
Péchy orsolya
osztályvezető

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai