Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2014.03.20. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés Demetr Ildikó átmeneti szociális segély kérelme ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés László Csabáné ápolási díj ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Az előterjesztő az előterjesztést visszavonta. Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés Kelemen Sándorné méltányossági közgyógyellátás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Rendkívüli előterjesztés járóbeteg-szakellátáshoz többletforrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának meghatározására, álláshely átcsoportosításának engedélyezésére, valamint a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
4.1. Sajószentpéteri Városgondnokság SZMSZ-e
4.2. Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-e
4.3. Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár SZMSZ-e
4.4. GYÓMI SZMSZ-e
5.0. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi felhívásra Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat I. féléves munkatervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatának a Nemzeti Kulturális Alaphoz történő benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna u. 9. II. lh. 4/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. fsz/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás nyílászáróinak cseréjéhez szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a sajószentpéteri 0104/6 hrsz-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokban élők biztonságának növelésére Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a 37/2014.(II.27. határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a szociális földprogram megvalósításának támogatására kiírt SZOC-FP-14 pályázat beadásához kapcsolódó döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 181. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségbe bérlőtárs befogadására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai