Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2014.04.30. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Fragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés Szalma Jánosné ápolási díj ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés Demeter Ildikó átmeneti szociális segély kérelme ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a 2014. évi városi kitüntető díjak adományozására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. Beszámoló a 2013. évi költségvetés gazdálkodásának teljesüléséről (zárszámadás) Dr. Faragó Péter
polgármester
3.2. 2013. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőri beszámoló jelentés Dr. Faragó Péter
polgármester
4.1. Előterjesztés felújítási és beruházási feladatokhoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.2. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013. évi maradványának felosztására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013.(IX.09.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2013.(IX.09.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a közterületek tisztántartásáról szóló 25/2013.(XII.03.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a VI. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a fü-orr-gége szakrendelés működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda tagintézményei által óvodai fejlesztő program megvalósításával kapcsolatos pályázatok benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda bútor beszerzéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatának a Nemzeti Kulturális Alaphoz történő benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek közötti "Együttműködési megállapodás" felőlvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sport u. 9. 2/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújításához szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lph. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálatainak engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Kossuth u. 191. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás nyílászáróinak cseréjéhez szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 5011 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a 155/2013.(VIII.29.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének felülvizsgálatára, új Településfejlesztési Koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feadatok ellátásáról Dr.Guláné Bacsó Krisztina
jegyző távollétében: aljegyző
24.0. Beszámoló a 2014. évi I. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi felhívásra Dr. Faragó Péter
polgármester
26.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 155. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási munkálatainak engedélyezésére Dr. Faragó Péter
p

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai